Search

10 Markkinoinnin tekniikkaa joilla saavuttaa top of mind aseman

Kävimme toisessa blogitekstissämme laajemmin läpi sitä, mitä Top-Of-Mind termi tarkoittaa markkinoinnissa. Lyhyesti tiivistettynä Top Of Mindilla kuitenkin tarkoitetaan ensimmäistä brändiä, joka tulee mieleen tietystä tuotteesta. Muutama esimerkki:

¨mita-tarkoittaa-top-of-mind-klinen

Suklaalevy - Fazerin Sininen Hedelmäsose - Piltti Suoratoistopalvelu elokuville - Netflix Käytetty matkapuhelin - Swappie

Top Of Mind asemalla tarkoitetaan myös suoraa ratkaisua ongelmaan.


Esimerkiksi: Mikä auttaisi pääkipuun? -> Täytyy ottaa Burana.


Näissä kaikissa tapauksissa yritykset ovat saavuttaneet Top Of Mind aseman jatkuvalla ja monikanavaisella markkinoinnilla. Lähdetään nyt pureutumaan 10 tehokeinoon, joiden avulla myös teidän brändinne voi saavuttaa kuluttajien mielessä Top Of Mind aseman. 

1.Ole näkyvillä ja erotu massasta


Kaikki alkaa siitä, että kuluttajien tulee tietää brändisi olemassaolosta. Ilman, että he tietävät brändistäsi, se ei luonnollisestikaan voi saavuttaa minkäänlaista asemaan heidän mielissään. Varmista, että brändisi on kuluttajien löydettävissä niin offline kuin online kanavissakin.


Kuinka olet näkyvillä ja erotut massasta?


Valitkaa brändinne käyttöön monia kanavia joissa näytte aktiivisesti potentiaalisille asiakkaille. Kun valitsette erilaisia kanavia käyttöön, teette brändistä myös sellaisen, että se erottuu massasta. Ette halua kuulua siihen joukkoon, joka käyttää markkinointiin paljon rahaa, mutta heidän tunnetavuutensa ei siltikään nouse. Hakekaa brändillenne siis rohkeasti jotain erottautumistekijää, jonka avulla kuluttajat osaavat yhdistää teidät brändiinne. Esimerkkinä tällaisesta toimii esimerkiksi McDonaldsin keltainen/kultainen M.2.Luo tunteita joihin kuluttajat voivat samaistua


Kohdeyleisösi samaistuessa viestimääsi tunteeseen ovat jo he luoneet muistijäljen brändistäsi heidän mieleensä. Oli se tunne sitten inspiroituminen tai samaistuminen johonkin ongelmaan, niin olette oikealla tiellä kun voitte herättää jonkinlaista tunnetta markkinoinnillanne. Yrityksen brändin resonoidessa kohdeyleisöön, on Top Of Mindin saavuttaminen huomattavan paljon helpompaa, kuin pelkällä kliseisellä markkinoinnilla.

Miten luon tunteita joihin kuluttajat voivat samaistua? Sen sijaan, että tekisitte markkinointia jossa kerrotte vain mitä yrityksenne tekee niin keskittykää enemmän ongelmaan jonka ratkaisette tuotteellanne/palvelullanne. Tällöin luotte mahdollisuuden kuluttajalle tunnistaa oman ongelmansa, samaistua tähän tunteeseen ja löytää samalla ratkaisun. Esimerkiksi sen sijaan, että kertoisitte tarjoavanne kotisiivouspalveluita, voisittekin viestiä näin ‘’Onko kotisi likainen, mutta et ehdi, etkä halua siivota sitä? Tilaa meidät apuun. Teemme kodistasi kiiltävän puhtaan niin, että sinä voit käyttää senkin tunnin niihin asioihin joista oikeasti pidät!’’


3. Rakenna sähköpostilistaa


Yksi suuri, mutta nykypäivänä ehkä vähän vähemmälle huomiolle jäävä kanava kuluttajien tavoittamisessa on sähköposti. Sähköposti on edelleen yksi suorimpia kanavia tavoittaa kuluttajat, olivatpa he sitten missä päin maailmaa tahansa. Sähköpostilistoja hyödyntämällä pidät myös brändisi tehokkaasti kuluttajien mielessä, niin kauan kuin sähköposteissa on toistuvasti jotain asiakkaalle arvoa tuottavaa sisältöä.


Miten rakennan ja hyödynnän sähköpostilistaa markkinoinnissa?


Kaikki alkaa siitä, että teidän pitää löytää yrityksellenne sopiva työkalu sähköpostimarkkinoinnin tekemiseen. MailChimp esimerkiksi on oikein toimiva ratkaisu niin pienille kuin suuremmillekin yrityksille. MailChimpillä löytyy myös ilmaisversio, jonka avulla pääset aloittamaan sähköpostimarkkinoinnin pienellä kynnyksellä.

Sähköpostimarkkinoinnista apua Top Of Mindiin

Luo tämän jälkeen aikataulu jonka mukaisesti lähestyt sähköpostilistalla olevia asiakkaita. Pyri aina lähettämään heille mahdollisimman mielenkiintoista sisältöä; jota he eivät miellä pelkäksi spämmiksi. Käytä hyödyksesi myös keinoja, jonka avulla saat asiakkaita jättämään sähköpostiosoitteensa tehokkaammin, kuten kerro, että sähköpostiosoitteen jättämisellä saa esimerkiksi 5% alennuksen ensimmäisestä tilauksesta, tai sähköpostilistalla oleville lähetetään välillä erikoistarjouksia, joita ei voi hyödyntää olematta postituslistalla.


4. Muista pitkäjänteisyys ja johdonmukaisuus


Brändinrakennuksessa usein unohdetaan, että tuloksia ei välttämättä ala syntyä hirveän nopealla aikataululla. Tämän jälkeen markkinointi usein lopetetaan ja todetaan, että ‘’meidän toimiala on niin erikoinen, ettei siinä oikein voi tehdä markkinointia’’. Nämä asiat yhdistettynä siihen, että markkinoinnista puuttuu selkeä johdonmukaisuus ja postauksia tehdään silloin tällöin ja sähköpostiviestejäkin lähtee vain epäsäännöllisesti, ovat osaltaan vaikuttamassa markkinoinnin huonoon tehokkuuteen.


Miten voit tehostaa pitkäjänteisyyttä ja johdonmukaisuutta markkinoinnissa?


Käytä erilaisia task managereita, kuten esimerkiksi Google Task ja Asana, joiden avulla voitte tehdä, sekä ennen kaikkea seurata viikoittaisia/kuukausittaisia To Do listoja. Lisäksi erinomainen apukeino markkinoinnin suunnitteluun on myös maksuton vuosikello Cloqqa.


Etsikää siis yrityksellenne sopivat apuvälineet, laatikaa pitkäjänteinen suunnitelma ja pyrkikää pysymään siinä.


5. Luo kanta-asiakkuus järjestelmä


Kuten jo sähköpostimarkkinoinnin yhteydessä puhuttiin, on asiakkaita hyvä koettaa sitouttaa jotenkin, jotta he palaisivat asioimaan yhä uudelleen. Siksi esimerkiksi McDonalds yms. Ovat panostaneet entistä enemmän omiin mobiilisovelluksiinsa ja kanta-asiakasohjelmiinsa.


Asiakkaan tietäessä, että hän saa esimerkiksi Espresso Housesta joka kymmenennen kahvinsa veloituksetta, on Espresso Housen kahvi ensimmäinen kahvila josta hän miettii kahvinsa hakevansa. Tässä tapauksessa Top Of Mind asema on täten saavutettu.6.tee digimarkkinointia


Tämä alkaa olemaan jo nykypäivänä melko selvä asia, mutta silti edelleen on yrityksiä, jotka eivät tee ollenkaan digimarkkinointia. Lähes kaikki kuluttajat ovat kuitenkin jossain vaiheessa päivää jonkin digilaitteen ääressä, oli se sitten mobiililaite tai tietokone, niin digimarkkinoinnin keinon on helpointa tavoittaa laajaa massaa. On kuitenkin hyvä myös tiedostaa, että kilpailet todella usean kilpailijan ja mainostajan kanssa esimerkiksi Instagramissa markkinoidessasi.


Digimarkkinointia voi toteuttaa joko yritys itse, tai asian voi ulkoistaa digimarkkinointitoimistoille.


Yrityksen kannalta onkin tärkeää pohtia, että missä kanavissa ja miten he haluavat näkyä. Näissä asioissa digimarkkinointitoimistot osaavat usein auttaa.


Kuinka toteutan itse digimarkkinointia yritykselleni?


Voit toteuttaa markkinointia myös itse. Tällöin on hyvä koettaa lähteä valitsemaan esimerkiksi yksi kanava kerrallaan, jonka pyrkii opettelemaan ja hallitsemaan. Itseopiskelemalla vauhtiin pääseminen on hieman hidasta, mutta hyviin tuloksiin on silti mahdollista päästä melko nopeallakin oppimiskäyrällä. Esimerkiksi Youtubesta löytyy hyviä opetusvideoita eri aihealueisiin liittyen. Oli kyseessä sitten SEO (hakukoneoptimointi) tai Facebook markkinointi, niin tärkeintä on, että tiedostaa näiden kanavien olemassaolon ja pyrkii hyödyntämään niitä jollakin tavalla markkinoinnissa.digimarkkinointi-top-of-mind-yrityksille7. Retargetoi eli uudelleenkohdenna


Yrityksen digimarkkinoinnin ollessa tärkeää on varsinkin Top Of Mindin aseman kannalta erittäin tärkeää tehdä myös uudelleen kohdennettua markkinointia, eli retargetointia. Retargetoinniksi kutsutaan markkinointia, jossa markkinointi kohdennetaan jo kerran tietyllä verkkosivustolla vierailleelle henkilöille.


Retargetoinnin avulla voidaan tehdä hieman erilaista markkinointia, sillä sen avulla tiedä, että mainoksen näkevät henkilöt ovat jo käyneet verkkosivuillasi ja ovat täten jollain tasolla tietoisia brändistäsi. Retargetointi onkin tehokas keino pitää yrityksesi ja tuotteesi Top Of Mind asemassa ja sen on myös todistettu olevan erittäin tehokas tapa tehdä markkinointia. Voit tehdä retargetointia näppärästi esimerkiksi Facebookissa, Instagramissa tai Google Display Networkissa.


8. Markkinoi myös muualla kuin digikanavissa


Muualla kuin digikanavissa tapahtuvalla markkinoinnilla tavoitat tehokkaasti massaa myös erilaisissa kanavissa. Muualla kuin digissä tapahtuvan markkinoinnissa haasteena nousee usein esiin sen hieman vaikea mitattavuus verrattuna digimarkkinoinnin kanaviin, mutta tämä ei suinkaan kuitenkaan tarkoita, että muut kanavat kannattaisi unohtaa. Esimerkiksi suurilla lehtimainoksilla tavoitetaan edelleen varteen otettavalla tavalla suuria massoja. On kuitenkin hyvä huomata, että tehdessä markkinointia digikanavien ulkopuolella niin myös siellä toistomäärä on tärkeää. Tästä artikkelista voitkin lukea miten toistomäärä vaikuttaa mainonnan tehokkuuteen.


9. Käytä uudenlaisia kanavia Top Of Mindin saavuttamiseen


Kuluttajat ovat jo tottuneet näkemään markkinointia tietyissä kanavissa. Siksipä onkin tärkeää kokeilla rohkeasti uudenlaisia ja innovatiivisia kanavia, joilla on suuri huomioarvo. Tekniikan kehittyessä syntyy jatkuvasti myös uusia kanavia.


Yksi tällainen varteenotettava kanava on esimerkiksi taloyhtiöiden porrasnäytöillä toteuttava markkinointi. Porrasnäytöillä tehty markkinointi onkin tutkitusti jäänyt kuluttajien mieleen jopa yli 4 X paremmin kuin perinteinen Facebook mainonta. Porrasnäytöillä toteutettu markkinointi onkin todettu olevan yksi tehokkaimpia kanavia Top Of Mind aseman saavuttamiseen, sillä siinä yhdistyvät sekä korkea huomioarvo, että toistomäärä (tältä voit lukea miten toistomäärä vaikuttaa mainonnan tehokkuuteen).


Asukkkaat kulkevat porrasnäytön ohi keskimäärin 5 kertaa päivässä, joten jo viikon kampanjassa he voivat nähdä mainoksen jopa 35 kertaa. Voitkin ottaat nyt pienen ajatusleikin ja miettiä, että tulisiko sinulle sen kahvivalmistajan kahvipaketti ensimmäisenä mieleen, jonka mainoksen olet nähnyt viikon ajan joka päivä porraskäytävässäsi?
10. Tehokkain tapa Top Of Mind aseman saavuttamiseen on monikanavainen markkinointi


Vaikka kaikissa kanavissa on omat hyvät puolensa, on kuitenkin ilmeisestä, että parhaisiin tuloksiin päästään yhdistelemällä näitä kaikkia kanavia eli tekemällä monikanavaista markkinointia. Yhdistelemällä digi- ja digin ulkopuolisia kanavia, sekä luomalla hyviä retargeting kampanjoita pystytään potentiaalisille asiakkaille luomaan brändistä niin vahva mielikuva, että Top Of Mind aseman saavuttaminen tulee mahdolliseksi.


Alla kuvattuna yksi esimerkki, jossa yritys kuvitteellinne Rekryfirma on tehyt monikanavaista markkinointia:


-Asiakas näkee viikon aikana toistuvasti porrasnäytöllä markkinointiviestin uudesta Rekryfirma:sta, joka kertoo avoinna olevista työpaikoista.

-Asiakas kiinnostuu viestistä ja päättää Googlata Rekryfirman.

-Googlessa asiakas törmää Google Ads hakusanamainoksiin, joiden avulla varmistetaan asiakkaan päätyvän oikealle verkkosivulle ja ennen kaikkea oikealle laskeutumissivulle.

-Verkkosivulle on asennettu Facebook Pikseli jonka avulla asiakkaalle aletaan tekemään vierailun jälkeen Retargeting markkinointia.

-Asiakas ei kuitenkaan nyt löydä hänelle mielenkiintoisia työpaikkoja, joten hän poistuu sivulta

-Retargeting markkinoinnin avulla asiakas tavoitetaan SoMesta muutama päivä hänen edellisen vierailunsa jälkeen ja häntä pyydetään jättämään sähköpostiosoite, jotta hän kuulisi ensimmäisenä avoinna olevista työpaikoista. Asiakas ei kuitenkaan nyt jätä sähköpostiosoitettaan.

-Porrasnäytöillä tehdään toinen kampanja kuukauden kuluttua edellisestä kampanjasta. Asiakas törmää taas samaan yritykseen ja käy taas tarkistamassa avoimet työpaikat, mutta vieläkään ei hänelle löydy sopivaa.

-Kuluu viikko ja asiakas miettii, että pitäisi katsoa onko hyviä työpaikkoja tarjolla, sillä nykyinen työ ei maistu. Tällöin hän muistaa, että ‘’Hei katson Rekryfirman ilmoitukset.’’. Eli tässä tapauksessa Rekryfirma on onnistunut saavuttamaan Top Of Mind aseman monikanavaisen markkinointinsa ansioista. Asiakas ei lähde Googlaaman esimerkiksi ‘’avoimet työpaikat’’ vaan menee suoraan Rekryfirman sivuille.


Jos myös teidän yrityksenne haluaa hyödyntää porrasnäyttöjä Top Of Mind aseman saavuttamisessa niin ottakaa meihin yhteyttä.