Search

toistomäärä lisää mainonnan tehokkuutta

Tutkimukset osoittavat, että kaikenlaiset viestit, mutta erityisesti markkinointiviestit ovat tehokkaampia, sitä mukaan mitä useammin ne toistetaan. Thomas Smith kirjassaan "Onnistunut mainonta" pohtii tehokasta mainostaajuutta seuraavasti:Ensimmäisellä kerralla ihmiset katsovat mainoksen, mutta eivat näe sitä.

Toisellakaan kerralla he eivät vielä huomaa mainosta.

Kolmannella kerralla he ovat tietoisia mainoksesta.

Neljännellä kerralla heillä on ohikiitävä tunne, että ovat nähneet sen aiemmin.

Viidennellä kerralla he todella lukevat tekstin

Kuudennella kerralla he työntävät nenänsä siihen

Seitsemäs kerta ärsyttää jo hieman

Kahdeksannella kerralla he ajattelevat: “Tässäpä taas sekava mainos.”

Yhdeksännellä kerralla he ajattelevat: “Menettävätkö he jotain.”

Kymmenennellä kerralla he kysyvät kaverilta tai naapurilta ovatko he kokeilleet

Yhdennellätoista kerralla he miettivät miten yritys maksaa nämä kaikki mainokset

Kahdennellatoista kerralla he miettivät tuon täytyy olla hyvä tuote

Kolmannellatoista kerralla he alkavat kokea, että tuotteella on arvoa

Neljännellätoista kerralla he alkavat tuntea tarvitseneensa tuotetta jo pidemmän aikaa

Viidennellätoista kerralla he alkavat kaivata sitä

Kuudennellatoista kerralla he hyväksyvät sen, että tuote täytyy ostaa joskus tulevaisuudessa

Seitsemännellätoista kerralla he sitoutuvat ostamaan tuotteen

Kahdeksannellatoista kerralla he kiroavat köyhyyttään, koska eivät voi ostaa tuotetta.

Yhdeksännellätoista Kerralla he laskevat jo rahojaan tarkasti

Kun he näkevät mainoksen kahdennenkymmenennen kerran, he ostavat sen mitä mainoksessa on.

Nyt onkin aika miettiä, millä tavoin voit toistaa mainoksen asiakkaallesi kaksikymmentä kertaa niin, että hän huomaa ja myös reagoi mainokseen?


Recent Posts

See All

KLINEN JA PSOAS YHTEISTYÖHÖN

Me KLINEN:illä olemme iloisia ja ylpeitä saadessamme ilmoittaa, että olemme yhdessä PSOAS:in eli Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiöiden

UUDENLAISTA MAINONTAA

Mainoskampanjoita suunnitellessa mainostavan yrityksessä toistuvat usein seuraavat kysymykset: ''Mitä on tehokas mainonta ja kuinka me voimme yrityksellämme tehdä sitä? Mikä on oikea kanava toteutta