Search

UUtta ja innovatiivista MAINONTAA

Updated: Jul 14

Mainoskampanjoita suunnitellessa mainostavan yrityksessä toistuvat usein seuraavat kysymykset: ''Mitä on tehokas mainonta ja kuinka me voimme yrityksellämme tehdä sitä? Mikä on oikea kanava toteuttaa mainoskampanja? Onko se sosiaalinen media vai kenties perinteinen lehtimainonta? Onko mahdollisimman iso levikki mahdollisimman monelle silmäparille paras vaihtoehto? Entä jos saamme ison levikin niin takaako iso levikki mainoksen tehokkuuden? Onko mainoksen tai kampanjan tarkoitus brändätä yritystä, tuotetta vai kasvattaa myyntiä?''


Yhdeksi varteenotettavaksi kanavaksi viimeaikoina on noussut digitaalinen ulkomainonta joko suurilla tienvarsinäytöillä tai pienemmillä näytöillä esimerkiksi bussipysäkeillä. Ulkomainonnalla, kuten muullakin mainonnalla pyritään vaikuttamaan kuluttajan mielikuviin brändistä tai tuotteesta. Ulkomainonnan avulla luodaan tunnettavuutta visuaalisilla viesteillä valituissa esityspaikissa, tuoden ohikulkijoille nopeita tietoiskuja joko yrityksestä tai sen tuotteista. Varsinkin mainostus esimerkiksi tienvarsinäytöillä on oiva tapa saada paljon ohi kulkijoita mainokselle, mutta onko pelkkä brändin kasvatus mainoskampanjan tarkoituksen mukaista? Vaikka ulkomainonta on hieno tapa kasvattaa tietoisuutta brändistä, sekä lisätä yrityksen näkyvyyttä, niin auttaako se yritystä saamaan lisää sitoutuneita asiakkaita? Ulkomainonnassa, kuten muussakin mainonnassa nykypäivänä on tärkeää saada paljon toistoja mainoksen näkeville ihmisille, sillä muutoin mainos hukkuu kaikkien muiden päivän aikana näkeviemme mainosten sekaan. Tämän takia ulkomainonta tienvarsinäytöissä vaatii usein suuria rahallisia panostuksia toimiakseen täydellisesti, sillä viikon kampanjalla ei vielä todennäköisesti saada kovinkaan suuria tuloksia.
Nykypäivän yritykset haluavat tuottaa asiakkailleen mahdollisimman paljon lisäarvoa ja vastata heidän tarpeisiinsa. Kun asiakkaan tarpeet ja mieltymykset tunnistetaan, voidaan mainonnasta tehdä paljon henkilökohtaisempaa ja tehokkaampaa niin mainostajalle kuin asiakkaallekin. Olisiko mainoksen avulla mahdollista ratkaista heti asiakkaan ongelma tai tyydyttää asiakkaan tarve. Mitä jos mainos olisikin asiakkaan palvelupolun

ensimmäinen vaihe?


Klinenin taloyhtiömainonta vie mainonnan kohti uutta aikakautta. Me selvitämme taloyhtiön asukkaiden mielenkiinnon kohteet ja tarpeet, jolloin toimimme mainostajan ja asiakkaan välisenä linkkinä. Tällöin mainosten sisältö saadaan vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Klinen ajattelee, että mainonnan tarkoitus on tuottaa asiakkaalle lisäarvoa tuomalla esille asukkaita kiinnostavia tuotteita. Kun tuotteet ovat kiinnostavia, saadaan yrityksen mainokset myös konvertoitumaan paremmin, kun tiedetään niiden sopivan kohderyhmälle. Autamme yritystänne pääsemään lähemmäs asukkaitanne, joten ole rohkeasti yhteyttä niin selvitetään yhdessä, missä olisi teidän yrityksenne kannalta viisainta mainostaa!