top of page
Search

Uutta ja innovatiivista mainontaa

Updated: Oct 13, 2021

Mainoskampanjoita suunnitellessa mainostavien yritysten mielessä toistuvat usein seuraavat kysymykset: ''Mitä on tehokas mainonta ja kuinka me voimme myös meidän yrityksellämme tehdä sitä? Mikä olisi meille oikea kanava toteuttaa mainoskampanja? Onko se sosiaalinen media vai kenties perinteinen lehtimainonta? Onko mahdollisimman iso levikki mahdollisimman monelle silmäparille paras vaihtoehto? Entä jos saamme ison levikin niin takaako iso levikki mainoksen tehokkuuden? Onko mainoksen tai kampanjan tarkoitus brändätä yritystä, tuotetta vai kasvattaa myyntiä? Mikä on kampanjan OTC?''


Yhdeksi varteenotettavaksi kanavaksi viimeaikoina on noussut digitaalinen ulkomainonta (DOOH) joko suurilla tienvarsinäytöillä tai pienemmillä näytöillä esimerkiksi bussipysäkeillä. DOOH mainonta on tällä hetkellä maailman on eniten kasvava markkinoinnin ala ja sen kokonaisarvon ennustetaan olevan 39,54 miljardia vuonna 2024.


Ulkomainonnalla, kuten muullakin mainonnalla pyritään vaikuttamaan kuluttajan mielikuviin brändistä tai tuotteesta. Ulkomainonnan avulla luodaan brändille tunnettavuutta visuaalisilla viesteillä valituissa esityspaikoissa, tuoden ohikulkijoille nopeita tietoiskuja joko yrityksestä tai sen tuotteista. Varsinkin mainostus esimerkiksi tienvarsinäytöillä on oiva tapa saada paljon ohikulkuja, eli tavoittamisen mahdollisuuksia (OTC) mainokselle, mutta onko pelkkä brändin kasvatus mainoskampanjan tarkoituksen mukaista? Vaikka ulkomainonta on hieno tapa kasvattaa tietoisuutta brändistä, sekä lisätä yrityksen näkyvyyttä, niin auttaako se yritystä saamaan lisää sitoutuneita asiakkaita? Ulkomainonnassa, kuten muussakin mainonnassa nykypäivänä on tärkeää saada paljon toistoja mainoksen näkeville ihmisille, sillä muutoin mainos hukkuu kaikkien muiden päivän aikana näkeviemme mainosten sekaan. Tämän takia ulkomainonta tienvarsinäytöissä vaatii usein suuria rahallisia panostuksia toimiakseen täydellisesti, sillä viikon kampanjalla ei vielä todennäköisesti saada kovinkaan suuria tuloksia.
Nykypäivän yritykset haluavat tuottaa asiakkailleen mahdollisimman paljon lisäarvoa. Kun asiakkaan tarpeet ja mieltymykset tunnistetaan, voidaan markkinoinnista tehdä paljon henkilökohtaisempaa ja tehokkaampaa niin mainostajalle kuin myös asiakkaalle. Usein markkinoinnin avulla yritetään ratkaista heti asiakkaan ongelma tai tyydyttää asiakkaan tarve. Mitä jos mainos olisikin asiakkaan palvelupolun

ensimmäinen vaihe?


Klinenin taloyhtiömainonta vie mainonnan kohti uutta aikakautta. Me selvitämme taloyhtiön asukkaiden mielenkiinnon kohteet ja tarpeet, jolloin toimimme mainostajan ja asiakkaan välisenä linkkinä, sekä asiantuntijana. Datamme ja asiantuntemuksemme avulla sisältö saadaan vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Ajattelemme, että taloyhtiöissä tapahtuvan markkinoinnin tarkoitus on tuottaa asiakkaalle lisäarvoa tuomalla esille asukkaita kiinnostavia tuotteita ja palveluita. Kun tuotteet ovat kiinnostavia, saadaan yrityksen mainokset myös konvertoitumaan paremmin, kun tiedetään niiden varmasti sopivan kohderyhmälle. Täältä voit lukea millaisia tuloksia olemme asiakkaillemme saaneet aikaan.


Autamme yritystänne pääsemään lähemmäs asiakkaitanne, joten ota rohkeasti yhteyttä niin selvitetään yhdessä, millaisissa taloyhtiöissä teidän olisi viisainta markkinoida tuotetta tai palveluanne!


Jari Maijala

jari.maijala@klinen.fi

040 1363100


Voit myös varata täältä ajan tapaamiseen kanssani.