top of page
Search

viisi vinkkiä joilla valmistaudut yhtiökokoukseen täydellisesti

Yhtiökokoukset tarjoavat osakkaille tilaisuuden kokoontua yhteen, keskustella taloyhtiön asioista sekä päättää asioista, jotka vaikuttavat koko taloyhtiön toimintaan. Ne antavat läsnäolijoille myös mahdollisuuden tutustua isännöitsijöihin ja toisiinsa rennossa, sosiaalisessa ympäristössä. Suosittelemmekin kaikkia osallistumaan taloyhtiön yhtiökokouksiin aina kun se on mahdollista.

Seuraavat viisi vinkit auttavat sinua maksimoimaan kokemuksesi seuraavassa yhtiökokouksessa johon osallistut!Yhtiökokouksen esityslista on aina luettavissa etukäteen, joten perehdy siihen huolellisesti.


Kokoukseen saapuessasi olet jo valmiiksi perillä siitä, mistä puhutaan. Et tuhlaa omaa tai muiden aikaa yrittäessäsi selvittää, mistä on kyse. Asialista lähetetään yleensä yhtiökokouskutsun ohessa. Kunnollinen perehtyminen asiaan auttaa sinua argumentoimaan omien mielipiteiden puolesta. Kannattaa myös pitää mielessä, että yhtiökokouksessa ei voi tehdä päätöksiä aiheista joita ei ole mainittu kokouskutsussa.
Jokainen mielipide on arvokas ja keskustelua tulee käydä rakentavasti, ei väittelemällä.


Tämä on tärkeä tekijä, johon kannattaa kiinnittää huomiota, sillä jos kaikilla kokouksessa on sama näkökulma, saatat menettää kriittistä tietoa. Pyydä kaikkien läsnäolijoiden mielipiteitä ja anna heidän tuoda ajatuksensa julki. Tällaisen panoksen avulla on todennäköisempää, että saatte aikaan hyviä ratkaisuja jotka miellyttävät kaikkia ja ajavat yhteisiä agendoja kohti parempaa taloyhtiötä. Kokouksen sujuvuutta parantaa myös se, että asiat käydään läpi järjestyksessä ja jo läpi käytyihin pulmiin ei enää palata. Ette halua käyttää yhteen aiheeseen enempää aikaa kun se tarvitsee; tuhlaat omaa ja muiden aikaa ja ilmapiirin laskiessa päätöksenteko vaikeutuu. Muistathan kunnioittaa kaikkien mielipiteitä ja ideoita; näin yhteishenki pysyy hyvänä.

Yhtiökokous on päätöksenteon ohella myös taloyhtiöön, sekä muihin osakkaisiin ja isännöitsijään tutustumista ja yhteyksien luomista.


Yhtiökokous on loistava tilaisuus tavata muita osakkeenomistajia ja saada kasvot erilaisille sähköposteille ja kirjeille, joita olet saanut. Yhtiökokous on paras paikka vaikuttaa taloyhtiön hallitukseen ja isännöitsijään, jotka pystyvät vaikuttamaan taloyhtiön asioihin. Asunto-osakeyhtiössä yhtiökokouksessa voidaan päättää että taloyhtiöllä on oltava isännöitsijä. Isännöitsijän tehtävä on huolehtia kiinteistön ja rakennuksen pidosta hallituksen määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Hän hoitaa myös yhtiö päivittäistä hallintoa. Olemalla aktiivinen yhtiökokouksessa sinullekin voi aueta tie taloyhtiön hallitukseen.

Esitä kysymyksiä isännöitsijälle sekä taloyhtiön hallitukselle, jos jokin mietityttää tai haluaisit johonkin muutoksen.


Kysymyksiä esittämällä voit vaikuttaa itsellesi ja taloyhtiölle tärkeisiin asioihin. On tärkeää että asioista puhutaan ja keskustellaan, muutoin tärkeät asiat voivat jäädä kokonaan huomioimatta ja ilman toimenpiteitä. Turhia kysymyksiä ei ole, joten pienimmästäkin asiasta on kannattaa kysyä ja keskustella. Isännöitsijä on taloyhtiön asiantuntija ja häneltä tulee löytyä vastaus kaikkiin taloyhtiöön liittyviin kysymyksiin.


Ole nopea, jos haluat saada aiheesi käsittelyyn jo seuraavaan yhtiökokoukseen.


Kuten aiemmin kerroimme, aihelista yhtiökokoukseen tehdään etukäteen ja lähetetään kaikille etukäteen yhtiökokouskutsun ohessa. Esityslistan laatii tyypillisesti taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja. Jos haluat osakkeenomistajana saada ehdottamasi asian mukaan yhtiökokoukseen, sinun täytyy lähettää pyyntö käsiteltävästä aiheesta hyvissä ajoin hallitukselle, jotta sitä voidaan käsitellä mahdollisesti jo seuraavassa kokouksessa.


Mitä paremmin aihe on etukäteen alustettu esityslistassa sitä helpompi aihetta on käsitellä ja päätöksiä tehdä. Kukaan ei halua tehdä päätöksiä huonosti alustetusta aiheesta ja joissain tilanteissa aihetta ei valita kokoukseen ollenkaan sen huonon alustuksen vuoksi.


Näillä vinkeillä saat yhtiökokouksesta kaiken irti ja se on mukava tapahtuma kaikille, vaikka joskus vaikeista asioista päätetäänkin! Pidetään yhtä ja tehdään näin taloyhtiöstä parempi kaikille!