top of page
PSOAS LOGO.png

psoas x klinen pilottihanke

Me KLINEN:illä olemme iloisia ja ylpeitä saadessamme ilmoittaa, että olemme yhdessä PSOAS:in eli Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiöiden kanssa aloittaneet pilottihankkeen opiskelija-asuntojen tiedottamisen ja viihtyvyyden parantamiseksi. Hanke on toteutettu KLINEN:in lanseeramilla etäohjattavilla porrasnäytöillä, joita on asennettu pilottihankkeeseen valittuihin PSOAS:in taloyhtiöihin.

 

yhteiset arvot yhteistyön kulmakivenä

PSOAS:in toiminnan arvojen ollessa asukasläheisyys, vastuullisuus ja yhteisöllisyys, oli meidän helppoa ja luontevaa lähteä tekemään PSOAS:in kansas yhteistyötä, sillä myös me KLINEN:illä pohjaamme toimintaamme näihin arvoihin. PSOAS:in kanssa toimiessa alusta alkaen on paistanut läpi, että he myös toimivat arvojensa mukaisesti ja ovat todellakin asukkaiden asialla, miettien heidän parastaan. Isona ajurina hankkeessamme olikin se, että toivoisimme saavamme näyttöjen ja nykyaikaisen tiedottamisen avulla kasvatettua entisestään asukkaiden yhteisöllisyyttä. Useat PSOAS:in asukkaat ovat muilta pakkakunnilta Ouluun muuttaneita opiskelijoita, joten heillä ei ole vielä välttämättä muodostunut Ouluun heille tarvittavaa yhteisöä, ja yhteisöllisyyden tuntua. Jos voimme mitenkään olla mukana kasvattamassa näitä tunteita opiskelijoissa niin koemme olevamme onnistuneita projektissamme. Kasvavan yhteisöllisyyden mukana toteutuu myös PSOAS:in toinen arvo eli asukasläheisyys, jossa pyritätään toimimaan aina mahdollisimman asukaslähtöisesti. Siirtämällä tiedottaminen nykyaikaiseen ja sähköiseen muotoon vältämme turhia tulosteita sekä vähennämme huoltokilometrejä, jolloin pääsemme myös kohti ekologisempa asumista. 

Image by Naassom Azevedo

tehokkaampaa viestintää

Taloyhtiöiden tiedottaminen on tähän päivään asti hoidettu perinteisesti ns. laputtamalla postilaatikoihin tai ilmoitustaululla. Laputtaminen vie paljon isännöitsijöiden ja huoltoyhtiöiden aikaa sekä ilmoitustauluun jää helposti vanhentuneita tiedotteita. Vanhentuneet tiedotteet voivat aiheuttaa sekaannuksia ja haitata ajankohtaisten tiedotteiden näkyvyyttä. Näitä ongelmia KLINEN ja PSOAS ovat yhteistyössä lähteneet ratkomaan.

 

Laputtaminen ja vanhanaikainen ilmoitustaululla tapahtuva tiedottaminen tullaan korvaamaan pilottitaloyhtiöissä KLINEN:IN etähallittavilla näytöillä näytettävillä tiedotteilla. Näytöt on asennettu keskeisille paikoille taloyhtiöiden pääkäytäville, jotta näkyvyys voidaan taata mahdollisimman hyvin. Isännöitsijät ja asukkaat on haluttu ottaa kehitystyöhön aktiivisesti mukaan, jotta näyttöjen sisältö hyödyttäisi mahdollisimman paljon asukkaiden ja isännöitsijöiden tarpeita. Näytöstä asukas voi esimerkiksi nähdä lähimmän bussipysäkin aikataulun reaaliaikaisena. Näytön avulla isännöitsijä voi tiedottaa asukkaita taloyhtiön asioista käymättä itse taloyhtiössä paikan päällä.

 

paikalliset palvelut ja tuotteet opiskelijoiden tietoisuuteen

PSOAS:ksen asunnot ovat nimensä mukaisesti opiskelijoiden käytössä. Asunnoissa asuu eri paikkakunnilta ja maista saapuneita opiskelijoita, joiden paikallistietämys voi alkuun olla hataraa. Asukkaiden jokapäiväistä elämää helpottaaksemme haluamme tuoda asukkaiden tietoisuuteen myös paikallisten yritysten tuotteita ja palveluita, sekä yhteisöjen harrastustoimintaa. Siksi olemme valjastaneet puolet näytön pinta-alasta paikallisia toimijoita varten. Paikallisilla yrityksillä ja yhteisöillä on siis luotu täysin uusi kanava, jossa he voivat tarjota asukkaiden arkeen ja vapaa-aikaan viihdykkeitä ja palveluita. Paikallisten toimijoiden palstatilaa kehitetään tiedotuspalstan tavoin yhteistyössä asukkaiden kanssa. Asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa sisältöön ja esittää toivomuksia palveluista, mitä he haluaisivat näytöllä näytettävän.

Asukkaana voit siis vaikuttaa tehokkaasti näytölläsi esitettäviin tarjouksiin lähettämällä meille toiveita osoitteeseen info@klinen.fi. Teemme parhaamme saadaksemme teitä hyödyttäviä tiedotteita näkyville, joten kaikenlaiset toiveet otetaan mielellään vastaan!

Smiling Student
bottom of page